วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551

เรื่องที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติก่อนที่จะคิดทำกรรมฐานภาวนา

....เบื้องหน้าแต่การชำระศีลให้หมดจดนั้น ก็ควรตัดปลิโพธ (ความกังวล) อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในบรรดาปลิโพธ 10 อย่าง ที่พระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า ปลิโพธ (ความกังวล) 10 อย่างนั้นคือ
1. อาวาส (ที่อยู่)
2. ตระกูล
3. ลาภ (ปัจจัยสี่)
4. คณะ (คือหมู่)
5. การงาน (คือการก่อสร้าง)
6. อัทธานะ (คือเดินทางไกล)
7. ญูาติ
8. อาพาธ (เจ็บป่วย)
9. คัณฐะ (คือการเรียนปริยัติ)
10. อิทธิฤทธิ์
กุลบุตรผู้ตัดปลิโพธได้อย่างนั้นแล้ว จึงควรเรียนกรรมฐาน.......ความคิดเห็น:
ตัวข้าพเจ้าจะนำมาบอกเพื่อน ขอบพระคุณท่านมากครับ
 
ก่อนจะสอนผู้อื่น ท่านปฏิบัติธรรม และเข้าถึงหรือยังครับ ?
 
ขอบคุณมากคะที่เตือนเพราะที่คุณพูดถูกคะควรตัดความกังวล
 
ขอบคุณนะคะทึ่สอนในสิ่งที่ถูกเพราะก่อนเรามีสมาธิก็ต้องไม่กระสับกระส่ายกังวล
 
พึ่งรู้ว่าเราแบกร่างที่มีเเต่ของเน่าๆเหม็นคาว น่าสอิดสะเอียน น่าเวทนาจริง เกิดเปนมนุษย์ หลงใหลร่างกายเน่าๆที่ถุกปรุงแต่งด้วยราคีราคะ
 
แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

สมัครสมาชิก บทความ [Atom]

Online