วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หยุด ทำร้ายพระพุทธศาสนา


วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หัวข้อ พระไตรปิฏก และ อรรถกถาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่มเล่มที่ 10 หน้า 465


สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑


เล่มที่ 10 หน้า 490
การให้ไม่จัดเป็นบุญ แต่โลกสมมติว่าเป็นบุญมี ๕ คือ ให้น้ำเมา ๑
ให้มหรสพ ๑ ให้สตรี ๑ ให้โคผู้ ๑ ให้จิตรกรรม ๑


 
http://www.tripitaka91.com/

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551

เรื่องที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติก่อนที่จะคิดทำกรรมฐานภาวนา

....เบื้องหน้าแต่การชำระศีลให้หมดจดนั้น ก็ควรตัดปลิโพธ (ความกังวล) อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในบรรดาปลิโพธ 10 อย่าง ที่พระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า ปลิโพธ (ความกังวล) 10 อย่างนั้นคือ
1. อาวาส (ที่อยู่)
2. ตระกูล
3. ลาภ (ปัจจัยสี่)
4. คณะ (คือหมู่)
5. การงาน (คือการก่อสร้าง)
6. อัทธานะ (คือเดินทางไกล)
7. ญูาติ
8. อาพาธ (เจ็บป่วย)
9. คัณฐะ (คือการเรียนปริยัติ)
10. อิทธิฤทธิ์
กุลบุตรผู้ตัดปลิโพธได้อย่างนั้นแล้ว จึงควรเรียนกรรมฐาน.......วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551

ภาพ

เว็บที่อับเดตภาพอาชญากรรมของคนไทย ที่ผมหาเจอครับ

กู้ภัย มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ประมวลภาพเหตุการณ์


เว็บดูเด็กคลอดจากครรภ์มารดา ที่ผมหาเจอครับ ของเว็บต่างประเทศ
ให้กดที่ ตัวเลข หน้ารูป ดาว แล้วเลื่อนลงข้างล่างไปเรื่อยๆครับ เพราะมีหลายภาพครับ

http://www.birthdiaries.com/diary/index.vaginalbirths.html


เว็บของฝรั่งที่เราสามารถดูได้ครับ เพราะมีภาพศพกับมีการอับเดตครับ ถ้าเราดูภาพศพ ก็น้อมมาที่ตัวเราว่า เราก็ไม่สามารถพ้นความตายไปได้ครับ เราต้องเจอแน่นอนครับ


http://forum.goregrish.com/

ดูตรงในหมวดนี้ครับ   จากนั้น เข้าไปในกระทู้อีกที่ครับ

Goregrish Media

    Images and video of death, horrors, accidents, war and other fucked up shit. Enjoy.

Serial Killers
Murder
Suicide
Accidents
Natural Disasters
Medical
War
Miscellaneous
True Gore Video & Audio

ตัวอย่างคร่าวๆ ครับ

ภาพผ่าศพThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

สมัครสมาชิก บทความ [Atom]

Online